Twee maal per jaar vinden de examens plaats. Als je op examen mag, betekent dit dat je een bepaald niveau behaald hebt en dit afrondt door enkele stukken aan een commissie van 2 of 3 docenten voor te spelen. Deze commissie luistert aandachtig naar je en zal je na het examen voorzien van feedback, tips en een cijferlijst.

Er zijn zes examens (graden genaamd) te behalen. De eerste graad behalen de meeste leerlingen na 1 tot 3 jaar les. Daarna doe je om de paar jaar examen, afhankelijk van je leertempo (=aanleg + hoeveel tijd je thuis aan je instrument besteedt). Graad zes is het laatste examen in de vorm van een openbaar concert, en qua niveau te vergelijken met de toelatingseisen voor het conservatorium.

Muziektheorie is een onderdeel van de gitaarles, en dus ook van het examen! Deze wordt schriftelijk afgenomen op een datum die we samen bespreken. Bij leerlingen tot en met groep 7 van de basisschool wordt theorie mondeling afgenomen tijdens het praktijkexamen.
Theorie behandelen we tijdens de les, en mag je thuis leren. Ook krijg je toegang tot de Solfège en Theorie app van EARZ, een handige app waarmee het leren sneller gaat (en nog leuker wordt). De inlogcode voor deze app vind je op je theoriebladen.

Kosten voor het afleggen van een examen bedragen € 17,50. Dit om de kosten van locatie en inzetten externe examinatoren tegemoet te komen. Factuur ontvang je na het examen.

Veel gestelde vragen

Zijn examens verplicht?
Nee, zeker niet. Wel kan het vooruitzicht op een examen motiverend werken. De weg ernaar toe is wat dat betreft minstens zo belangrijk en waardevol als het examenmoment zelf.

Wat moet ik doen voor het examen ?
In de les maken we een programma van 3 of 4 stukken die je tot in de puntjes gaat voorbereiden. Deze stukken speel je voor aan de commissie.
Ook maak je een programma waarop je schrijft welke stukken je gaat spelen.

Muziektheorie examen?
Ja! Dit behandelen we in de les en mag je thuis leren aan de hand van de sheets die je daarvoor krijgt.

Mogen ouder(s) bij het examen zijn?
Ja, als jij je daar comfortabel bij voelt!

Wat neem ik mee naar het examen?
Je gitaar, bladmuziek en een programma voor de commissie. Op dat programma staat wat je gaat spelen: de titels van de stukken en de naam van de componist, je naam en de datum. Creativiteit wordt altijd gewaardeerd! Ben je niet zo van het knutselen dan mag je de commissie ook gerust vertellen wat je gaat spelen.

Wanneer hoor je of je geslaagd bent?
De examencommissie overlegt direct na het examen en zal je daarna de uitslag mededelen, het examen bespreken en voorzien van handige feedback. Ook krijg je een cijferlijst.

Wanneer krijg ik mijn diploma?
Tijdens de diploma-uitreiking, deze vindt plaats op woensdag 19 juni 2024, (ca.) 18.15h in het Huis van Waalre (gemeentehuis van Waalre). De uitreiking is een feestelijke gebeurtenis!

Dat lijkt me nou echt spannend, examen doen.
Het is niet spannender dan je zwem- of typediploma halen! De examencommissie bestaat uit 2 of 3 gediplomeerde muziekdocenten die vol aandacht en plezier naar jouw spel luisteren. Hoewel het natuurlijk een serieus moment is, gaat het er relaxed en positief aan toe. Een beetje spannend mag het wel zijn, daar ga je namelijk nog net een tikkie beter door spelen!

Wat is het verschil tussen het zes-graden systeem en de ABCD examens?
In feite niet veel. De ABCD examens komen uit de wereld van de harmonie en fanfare en werden later op veel muziekscholen voor alle instrumenten ingevoerd. Het nadeel bij dit systeem is dat je maar 4 keer examen kan doen, en dat de tijd tussen twee examens dus langer is dan wanneer je een zes graden systeem hanteert. Dit is dan ook de belangrijkste reden waarom wij het zes graden systeem volgen. In beide systemen is het niveau van het laatste examen (graad zes of D) vergelijkbaar met het toelatingsexamen van het conservatorium. Dit betekent overigens niet dat je met het behalen van je laatste examen ook toegelaten wordt tot het conservatorium, daar komen dan weer andere eisen bij kijken.

Kan iedereen graad zes behalen?
Graad zes is een kroon op vele jaren oefening, doorzetten en speelplezier! Met die drie ingrediënten kom je een heel eind, en inderdaad; de zesde graad is een bijzonder examen.