de noten op de hals

Klik op de blauwe stippen, en zie hoe elke noot heet en waar deze op de notenbalk staat.
In het plaatje vind je alleen de stamtonen A-B-C-D-E-F-G .

De afstand tussen twee stamtonen is altijd een hele afstand (= 2 vakjes verder), behalve tussen E-F en B-C: deze afstanden zijn half (= 1 vakje verder).